Tréninkové techniky - Předvyčerpání

 

Tato technika Vám pomůže správně procvičit požadovanou partii ve chvíli, kdy nejste schopni docílit požadovaného procvičení kvůli selhání partie, která při provedení cviku asistuje. Typickým příkladem může být benchpress na procvičení prsních svalů. Často kvůli slabším tricepsům nebo předním deltům, musí cvičenec ukončit sérii dříve, než by pro procvičení hrudníku potřeboval. Řešením je zařazení série cviku, která částečně prsní svaly vyčerpá, před samotnou sérii benchpressu. 

 

Příklady správného zařazení předvyčerpávající série:

- benchpress - pokud při cvičení benchpressu musíte ukončit sérii kvůli vyčerpaným tricepsům nebo předním deltovým svalům, řešeším je před samotnou sérii bechpressu zařadit sérii rozpažek na lavici - můžeme použít i jiný cvik, ale musí být izolovaný, aby nedocházelo k vyčerpání slabších zapojených partií

- dřepy - pokud musíte sérii ukončit dříve, než dostatečně procvičíte kvadricepsy, např. kvůli vyčerpaným vzpřimovačům, zařadíte před sérii dřepů sérii předkopávání, která vaše kvadricepsy předvyčerpá a tak dojde k jejich selhání u dřepů dříve, než se vyčerpají vzpřimovače

tlaky na ramena - může dojít k selhání tricepsu nebo přední hlavy deltového svalu, když potřebujeme zatížit hlavu boční. Opět situaci můžeme vyřešit zařazením izolovaného cviku - např. upažování.

 

Vždy po odvičení série na předvyčerpání přecházíte na druhý cvik bez pauzy.

 

Díky této metodě se vám podaří zatížit požadované partie. Samozřejmostí je použití nižší váhy.

 

 

 

Další články z kategorie Trénink

Všechny články