Tréninkové techniky - Částečná opakování

Částečná opakování (neúplná opakování, zkrácený rozsah opakování) jsou technikou pro vyspělejší cvičence. Jedná se o pricip pro překonání stagnace, zvýšení síly a intenzity tréninku. Neúplná opakování dají svalům nový impuls. Výhodou je možnost použití vyšší zátěže.

 

Tato technika se dá použít téměř u všech cviků. U částečných opakování se do tréninku zařazují dvě varianty:

1) Neúplná opakování provádíme až po sérii opakování s plném rozsahu. Ve chvíli, kdy dojde k selhání, zařadíme několik neúplných opakování. Provedeme tedy 6-8 opakování v plném rozsahu pohybu a poté ještě několik neúplných opakování. U této varianty v procvičované partii ucítíme silné pálení díky vytvořené kyselině mléčné.

2) Celou sérii cvičíme neúplná opakování. Například jen polovinu rozsahu. Právě při této variantě můžeme použít vyšší zátěž. Ta se může blížit až maximální zátěži pro jedno opakování. Rozsah pohybu volíme takový, aby jsme se se vyhnuli mrtvému bodu. Například u benchpressu nejdeme s činkou až na dotek hrudníku, ale zastavíme ji cca 10 centimetrů nad hrudníkem. Svaly si při této technice zvyknou na vyšší zátěž a po relativně krátké době je možné provádět se zátěží úplná opakování.

 

 

Další články z kategorie Trénink 

Všechny články